MERHABA

SerdarTakside1
BuiltWithNOF
Pamukkale-MavisuluTr-2 München+Alpen

 

U Y U M A  EVET,  AMA  NASIL?

Almanya'daki ikâmetimiz 50 seneyi buldu. Farkında ve hoşnut olsak ta olmasak ta artık Almanya'yı yurt tutmuş bulunmaktayız. Eğer fevkalâde bir hâl ortaya çıkmazsa Almanya'daki Türk varlığı nesiller boyu sürecektir. Hâlbuki durumuza bir baktığımızda herşeyimizle yabancı olduğumuz Alman toplumu ile böyle nesiller boyu sürecek, problemsiz ve her iki tarafı da memnun edecek bir beraberliğe daha hazır olmadığımız ortaya çıkmaktadır. Vakit hızla ilerlemektedir. İlk gelenlerin torunları bile çocuk sahibi olacak yaşlara gelmektedir. Eğer millî ve dinî değerlerimizi muhafaza etmek kaydıyla Alman toplumuna  u y u m sağlamak için yapılan çalışmalara aktif olarak katılmazsak, ya geçen yüzyılda Almanya'ya gelen Polonya'lı maden işçileri gibi asimile olacağız, ya da Almanlarla devamlı bir sürtüşme içinde, gittikce özünden uzaklaşan kültür unsurlarımızı koruma telâşı içinde didinip duracağız.

Benim acizâne teklifim, önce Türk toplumunun hangi konularda uyumsuzluk gösterdiğini tesbit e
derek bir cins "Uyumsuzluklar Katoloğu" oluşturmak, ondan sonra bu uyumsuzlukları sebeplerine göre kategorilere ayırarak çözüm yoluna gitmektir. Bence bu uyumsuzlukları önce iki büyük kategoriye ayırmak gerekir:
 

    1. İslâmiyeti yaşamaya çalıştığımız için ortaya çıkan uyumsuzluklar kategorisi. Bunları Alman dostlarımıza izah etmemiz gerekir.


    2. Toplum olarak birlikte yaşamaya dair islâmî hükümlere uymadığımız için ortaya çıkan uyumsuzluklar kategorisi. Bu durumda kendi vatandaşlarımıza dönüp bu eksikliklerimizi giderme yoluna gitmemiz gerekir.

Bu konuda site ziyaretcilerimin görüşlerini bekliyorum. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz? Başka bir kategori eklemek icab edıyor mu? icam, size göre mevcut olan uyumsuzluk misâllerini ve sizce hangi kategoriye girdiğini bana e-posta ile bildirmenizdir.